Onregverdigheid…

Wel dit is die storie wat ek gehoop het sou nooit nodig wees om te skryf nie maar omstandighede buite my beheer het genoodsaak dat dit geskryf moet word.

Die groot Brugboukonsert het toe ‘n onaangename nadraai gehad deurdat die borg nie die kunstenaars ten volle betaal het vir die show nie, dat dit nou terugkom is onregverdig en laat ‘n slegte smaak in die mond by almal wat daarby betrokke was, my seker meer as enigeen anders.

Die feite is:
- Anton en Steve is elkeen R225 000 betaal vir die optrede, dit was 50% van die fooi vir die vertoning, met nabetragting klink dat na ‘n allemintige bedraggie, maar as die voorafberekende sommetjies in berekening gebring word, glad nie onrealisties nie.

- Hierdie bedrag is met die borg voor die vertoning bevestig en die totale bedrag van die koste van die konsert.

- Alle uitbetalings is deur die borg gedoen en is NIE deur my behartig nie, my funksie was as organiseerder van die konsert, alle uitbetalings is deur die borg gedoen insluitende Anton en Steve se deposito’s wat hulle etlike maande voor die show ontvang het. Die stadion, advertensies en bemarking is ook deur die borg vanaf hulle bankrekening betaal.

- Op geen stadium is enige gelde van die borg aan myself oorbetaal nie en op geen staduim het ek insae oor die geldsake gehad nie.

- Alle Computicketgelde is ook aan die borg oorbetaal en op geen staduim het ek enige betaling van die kunstenaars, of die borg ontvang nie.

- Na afloop van die show het ek herhaaldelik, seker meer as 100 boodskappe en oproepe na die borg en hulle verteenwoordigers gemaak om te hoor wanneer Steve en Anton die res van hulle gelde sal kry.

- Gister was ek vir die eerste keer suksesvol om die borg in die hande te kry nadat ek van ‘n privaatnommer af geskakel het en is meegedeel dat die borg voel Anton en Steve moet ook party toe kom en deel aan die reuse finansieele verlies wat die show gehad het as gevolg van die feit dat net 1200 mense opgedaag het en die fooi wat hulle ontvang het reeds astronomies is as die getalle wat by die konsert was in ag geneem word.

- Beide Anton en Steve was teenwoordig in aparte vergaderings met die borg waarin hulle fooi deur die borg bevestig is en waartydens tjeks aan hulle albei deur die borg ter waarde van R225 000 oorhandig is, hierdie tjeks is deur albei in hulle bankrekenings gedeponeer.

- Tot op hede het ek geen sent betaling ontvang vir hierdie show waaraan ek nege maande lank myself dood gewerk het nie, ook nie die 20% van die kaartjieverkope waarop met my deur die borg ooreengekom is nie.

- Die borg het R1.4m se bemarking in die form van TV advertensies, radio advertensies en mediadekking gekry wat deur my gereel is.

- Die regsontkostes wat reeds aangegaan is om die gelde van die borg te verhaal is deur myself aangegaan.

Hierdie is die feite van die saak en kan deur beide Steve en Anton bevestig word.

Wimpie

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.